Romano Import Collection line by IPA

"Homo"     

De evolutie van de mens, van wie de geschiedenis tekens van ontdekkingen, oorlogen en overwinningen laat zien, kan niet worden tegengehouden. Columbus, Armstrong en Einstein zijn voorbeelden van pionieren; de vaders van ontelbare vervormingen die de mensheid heeft meegemaakt en nog meer zal meemaken, in een nieuwe tijd die zowel echt als virtueel is geworden.

De mens kijkt uit naar de Derde Millenium, herontdekt zijn tradities en bekijkt ze in het licht van zijn ervaringen door de eeuwen. Goede reis Homo!

Decoraties van Laura Sala.

  <<